I henhold til KcH’s vedtægter bedes alle indbetale kontingent for 2020 senest i uge 2, 2020 (nye medlemmer bedes betale ved opstart)

Kontingent indbetales på følgende konto:

Nordea, reg.- og kontonr. 2009 7620 532 864

  • Aktive medlemmer: kr. 1200 for 2020
  • Passive medlemmer: kr. 800 for 2020
  • Familiemedlemsskab: kr. 1800 for 2020
  • Medlemmer med mere end 30 års medlemsskab af KCH betaler kr. 400 for 2020

KCH er en del af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening og det betyder at, af det beløb du betaler som medlem betaler klubben en andel til landsforeningen og en andel til kredsen. I 2020 er prisen til:

  • Kredsen: kr. 110
  • Landsforeningen: kr. 290

Til indbetalingen bedes påføres hundeføreren/medlemmets medlemsnummer. Liste forefindes i klubhuset

Man er velkommen til at betale det årlige kontingent kontant i klubhuset til ét af bestyrelsesmedlemmerne.

Nyheder

Sponsorer